Projekty

"Akademia TIK na TAK"

2018 r.

 

  • kurs komputerowy 80 h

Projekt realizowany w ramach Działania: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ITpass (Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (80 godzin) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Stowarzyszenie Euro-Concret przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Dobrej i KAEM.IT

         

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

       

Sprzedaż

Facebook     Google+     fixly

polska bezgotówkowa